64bit.cz

Nápověda

AbcHost - dedikované stroje od profesionálů z AbcLinuxu.cz

Logo GTS Novera
Logo HP
Logo Juniper

AbcHost = SERVER + KONEKTIVITA + VOLITELNÉ SLUŽBY

 • značkový 1U server v ceně, připraven k okamžitému zapojení
 • jednoduchý a rychlý postup sepsání smlouvy a předání serveru do 6 hodin v pracovní době
 • nainstalován Debian GNU/Linux, nebo jiná zvolená distribuce či Solaris
 • zákazník má k dispozici root účet
 • vlastní veřejná IP adresa a minimální přenos dat do NIX i zahraničí v objemu 250 Gbit
 • zálohované napájení vysokokapacitním UPS a dieselagregátorem
 • volitelně vedení sekundárního DNS a MX poštovního serveru
 • volitelně firewall Netscreen 204 , další IP adresy, vzdálený restart, zálohování, SNMP monitoring či console server ...
 • nezávislá LAN pro zálohovaní a monitoring (nezatěžuje provozní LAN s konektivitou)
 • plně zálohované připojení do peeringového centra NIX 2 x 10 Gbps
 • plně zálohované připojení do zahraničí 2 x 2,5 Gbps, dva nezávislí Tier-1 poskytovatelé
 • moderní telehouse GTS Novera v budově Nagano, Praha 3

Obsah nápovědy

 1. Značky serverů
 2. Technologické zázemí
 3. Konektivita
 4. Lokace housingu
 5. Doplňkové služby
 6. Uživatelská příručka ke stažení
 7. Technická podpora
 8. Kontakt na provozovatele
 9. Úhrada za služby a smluvní vztah
 10. Ochrana osobních údajů
 11. Podmínky užívání

1. Značky serverů

Obsah nápovědy

AbcHost si od počátku poskytování klade vysoké nároky na výběr značek nejen pro zajištění vysoké kvality v oblasti síťových prvků, ale zejména v nabídce serverů. Proto také v nabídce AbcHost naleznete pouze značkové servery a proti tomu stavebnicové systémy skládané z OEM či neznačkových dílů nejsou k dispozici.

Všechny servery prochází zahořením v našem technologickém zázemí, kde probíhají testy typu memtest, StressCPU, badblocks a kompletní povrchová kontrola pevných disků. Protože si také uvědomujeme význam nároků na výběr platformy pro vaše aplikace, je k nabídce každého serveru dostatek technických informací jako jsou uživatelské příručky, technologické whitepapery a odkazy na srovnávací testy.
V rámci služby AbcHost není možno umístit server, který není určen k montáži do racku. Pokud si přejete využít i možnosti provozovaní služby server hostingu, nemůže se jednat o server druhu pedestal, desktop, tower apod.

Logo Sun Microsystems
Logo IBM
Logo DELL
Logo Intel

2. Technologické zázemí

Obsah nápovědy

Routery

Logo Juniper

Juniper Networks je světovým leaderem na trhu v produktech pro bezpečnou a spolehlivou komunikaci v prostředí IP sítí. Řeší revolučním způsobem globální výměnu informací a její specializované, vysoce výkonné IP systémy umožňují zákazníkům provozovat řadu služeb či aplikací na jednotné platformě s vysokou úrovní zabezpečení.
Proto jsme i pro potřeby AbcHost zvolili extrémně výkonné a bezpečné routery řady Juniper J4300 s legendárním systémem Junos verze 8.

Firewall

Logo Juniper

Produkty Juniper NetScreen s implementovanými funkcemi Firewall / IPSec VPN jsou speciálně navržená zařízení, která jsou uzpůsobena k vykonávání klíčových bezpečnostních funkcí. Systémy v sobě kombinují firewall (Stateful Inspection) s technologií Deep Inspection, což zajišťuje účinnou ochranu na úrovni aplikací s funkcemi pro IPSec VPN. Ty poskytují odolnou bezpečnou konektivitu mezi ústředím a vzdálenými uživateli. Zařízení obsahují i funkce pro podporu hlasových aplikací (VoIP), překlad adres (NAT), odmítnutí služeb (DoS) a jsou podporovány redundantní topologie pro zajištění vysoké dostupnosti (HA).
AbcHost nabízí možnost využívat hardwarového firewallu Juniper Netscreen 25 s kapacitou až 32000 současných sessions.

Switche

Logo HP

Rychlost a flexibilní distribuci komunikačních vláken mezi servery zprostředkovávají switche HP řady HP2824, HP2650 a HP254, které byly zvoleny jako špička v možnosti rozsáhlé konfigurace a monitoringu.

Zapojení infrastruktury AbcHost

Moderní a neustále rozšiřované infrastruktura umístěná v prostorách GTS Novera využíván routovacích protokolů BGB a redundantního zapojení VRRP.

3. Konektivita

Obsah nápovědy

Podstatou služby AbcHost je levný, ale hlavně technologicky pokročilý a vysoce dostupný přenos dat zákazníka ve formě IP paketů k zařízení zákazníka umístěného ve stojanech AbcHost, které je přímo připojené k internetové síti. Konektivita páteřních síťových prvků AbcHost formou několika nezávislých připojení rychlostí 100 Mbit/s k poskytovateli GTS Novera je plně redundantní díky routovacímu protokolu BGB a v případě výpadku jedné z přípojek, dochází k automatické rekonfiguraci a směrování veškerého provozu na záložní připojení během několika sekund. Parametry pro mezinárodní konektivitu poskytovatele konektivity GTS Novera připojení do českého peeringového centra jsou následující:

Mezinárodní konektivita Konektivita do NIX Páteřní síť
2 x 2,5 Gbit/s 2 x 10 Gbit/s 2,5 GBit/s
Dva nezávislí Tier-1 poskytovatelé na datových linkách GTS Novera na dvou geograficky oddělených lokalitách (Frankfurt a Vídeň).
GTS Novera je členem dvou předních evropských peeringových center ve Frankfurtu (DE-CIX) a Vídni (VIX).
Připojení do českého peeringového centra Páteřní sít je postavena na optických vláknech. Transportní síť používá technologii SDH se současnou přenosovou kapacitou 2,5 GBit/s a plně zálohovanou (1:1) kruhovou topologií.

4. Lokace housingu

Obsah nápovědy

Zabezpečení

Technologické zázemí AbcHost je hlídáno bezpečnostní službou a monitorováno CCTV systémem průmyslové kamery a EPS.
Všechny stojany jsou opatřeny bezpečnostními klíči a vstupy do objektů jsou zabezpečeny čipovými vstupními kartami.
Unikátní protipožární systém s FM200 chrání veškerá instalovaná zařízení a zaručuje tak nepřetržitý provoz i v případě vzniku požáru.
Datové centrum GTS Novera navíc obdrželo bezpečnostní akreditaci objektů dle metodiky Národního bezpečnostního úřadu. Stav bezpečnostních opatření v oblasti technické a objektové bezpečnosti těchto lokalit odpovídá vyhlášce NBÚ č. 339/1999 Sb.

Napájení

Napájení stojanů AbcHost je několikanásobně chráněno proti výpadkům elektřiny jak zálohovaným zdrojem elektrické energie (UPS) tak diesel generátory.

Obslužnost

Služba dedikovaných serverů AbcHost je nabízena v bezobslužném lokalitě, což se odráží i v nízké měsíční ceně za službu s tím, že do této neobslužné lokality je přístup pouze s pracovníky technické podpory AbcHost nebo je možné naprostou většinu úkonů provádět vzdáleně pomocí spínaných restartů serverů či consolových terminálů.

Vybavení

Několik pojízdných stolků s monitorem a klávesnicí včetně a pro vaše pohodlí, také nezbytná minimální zásoba šroubováků, šroubků, křížených a běžných patch kabelů.

5. Doplňkové služby

Obsah nápovědy

Pro zajištění atraktivní ceny je základní nabídka portfolia serverů AbcHost omezená co do rozsahu služeb zahrnutých v základní nabídce spolu se serverem. Pro zákazníky, kteří nevyžadují nadstandarní služby v oblasti bezpečnosti, zálohování či vzdáleného restartu je toto optimální, protože nemusí platit za to, co nechtějí nebo v nejbližší době neplánují využívat. Pokud se jejich využívání serverů zintenzivní a nároky porostou, může server AbcHost doplnit o profesionální služby kam patří centrální zálohování na server s HW RAID polem o kapacitě 5TB a připojenými páskami Ultrium. Nebo se může rozhodnout využívat bezpečností zařízení z kategorie Enterprise, kam patří firewall Juniper Netscreen 204.

Nedílnou součástí doplňkových služeb je nabídka kompletní nebo částečné administrace poskytovaných serverů od profesionálů z portálu AbcLinuxu.

6. Uživatelská příručka ke stažení

Obsah nápovědy

Na tomto místě si můžete stáhnout vždy aktuální uživatelskou příručku fungování služby a doplňkových služeb AbcHost.

Obsah uživatelské dokumentace

 1. Kontakty na technickou podporu
 2. Telehouse GTS Novera
 3. Požadavky na restart nebo servisní zásah v telehouse
 4. Nastavení IP adresy sekundárního Ethernet rozhraní
 5. Přístup ke vzdálenému restartu pomocí APC PDU
 6. Přístup ke vzdálenému restartu serverů HP ProLiant BL10e
 7. Přístup k sériové konzoli serverů HP ProLiant BL10e
 8. Nastavení a přístup k SNMP monitoringu CACTI
 9. Nastavení pro zálohování pomocí backup serveru BACULA
 10. Připojení na Lantronix Secure Console Server a přístup k sériové konzoli
 11. Upozornění na vyjímky v provozu služeb přes RSS kanály

Stáhnout aktuální uživatelskou příručku

7. Technická podpora

Obsah nápovědy

Přejít do sekce Kontakty - Technická podpora.

8. Kontakt na provozovatele

Obsah nápovědy

Přejít do sekce Kontakty - Kontakt na provozovatele.

9. Úhrada za služby a smluvní vztah

Obsah nápovědy

Zákazník se zavazuje, že bude dodržovat platební podmínky uvedené v objednávce a v obchodních podmínkách. Pro první tři měsíce provozování služby jsou vystavovány zálohové faktury. Po ukončení tříměsíčního období přechází zákazník, pokud nebyl s úhradou v prodlení, na systém vyúčtování služeb zpětně. Splatnost faktur se řídí podmínkami uvedenými obchodních podmínkách.

Slovensko - vlajka

Zákazníci ze Slovenské republiky mohou využít možnost úhrady ve slovenských korunách a na účet vedený na slovensku u Tatra banka, a.s. .

V případě, že zákazník nezaplatí ani po zaslání emailové upomínky provozovatelem, má provozovatel právo službu AbcHost omezit nebo pozastavit do úplného uhrazení dlužné částky a pokud nebude ani 14 dnech od výzvy k úhradě po splatnosti nebude platba připsána na účet, je veškerý obsah pevných disků serverů smazán a server uvolněn jinému zákazníkovi.

Minimální doba trvání smlouvy o poskytování služeb dedikovaného hostingu AbcHost je 3 měsíce pro ceny služby do 2.000,- Kč bez DPH. U služeb AbcHost nad 2.000,- se smlouva uzavírá na minimálně 12 měsíců. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc. Smlouvu zasíláme poštou k podpisu a pro zprovoznění služby je nutné je zaslat zpět podepsanou a uhradit zálohovou platbu na první měsíc využívání služeb AbcHost. V případě, že se rozhodnete vypovědět službu AbcHost a máte již předplacené další období, nevzniká tím nárok na vrácení finanční částky, kterou již provozovateli zaplatil za období, které nevyužil nebo nevyužije.

10. Ochrana osobních údajů

Obsah nápovědy

Provozovatel je oprávněn shromažďovat osobní údaje a informace o Zákazníkovi a jeho oprávněné osobě, které jsou nutné pro obchodní činnost a evidenci, ochranu před zneužitím služby za účelem další spolupráce s zákazníkem ve smyslu § 4 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Tyto údaje je Poskytovatel oprávněn užívat a povinen spravovat v souladu s právními předpisy České republiky. Zákazník nebo jeho oprávněná osoba má právo vznést námitku vůči použití osobních údajů za účelem přímých marketingových služeb Poskytovatele.

11. Podmínky užívání

Obsah nápovědy

© Coprosys NeTron, s.r.o., veškerá práva vyhrazena. Pokud není uvedeno jinak, autorská práva ke stránkám a obrazovkám zobrazujícím tyto stránky, jakož i k informacím a materiálům na nich uvedeným a k jejich uspořádání, jsou majetkem provozovatele. Veškeré značky a registrované ochranné známky zde uvedené jsou vlastnictvím jejich právoplatných majitelů. Veškeré značky a registrované ochranné známky zde uvedené slouží pouze k identifikačním účelům.

Omezení odpovědnosti

Informace publikované na doméně AbcHost.cz vycházejí z informací a zdrojů, které poskytuje zejména výrobce a dovozce zboží a jejichž účelem je informovat zejména o nabídce produktů a služeb.

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na doméně AbcHost.cz. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny na doméně AbcHost.cz a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním domény AbcHost.cz a informací z uvedené domény.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím domény AbcHost.cz

Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace, prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím domény AbcHost.cz

Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení třetích stran.

Provozovatel si vyhrazuje právo technických a cenových změn. Provozovatel si vyhrazuje právo na obsahové chyby.Provozovatel: Coprosys NeTron, s.r.o., Ostravská 25, 737 01 Český Těšín, email: info@abchost.cz, tel.: +469 775 775, fax: +420 552 328 888, IČ: 25864980, DIČ: CZ25864980.

2024 - Coprosys NeTron, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. On-line obchod AbcHost.cz dodržuje veškeré zákonné ekologické standardy.

Uvedené ceny jsou koncové v Kč (CZK) bez DPH, pokud není uvedeno jinak.